شبکه های اجتماعی

aparat

لحظه ی انتخاب

بزرگترین اتفاق زندگیم

بزرگترین اتفاق زندگیم

هفتهٔ سختی گذشته بود ، چندین آزمایش مختلف داده بودم و با تمام بخش‌های بیمارستان مرکزی نورف یورک در شهر تورنتو آشنا شده بودم چون چندین متخصص پرونده من را خوانده بودند ، آزمایشهای زیادی از من گرفته شده بود ، من زیاد با بیمارستان و دکتر‌ها رابطهٔ خوبی‌ ندارم چون به طورکلی از بیمارستان حس خوبی نمی گیرم. 

مشاهده مطلب